Подвійний штраф ДАІ

25
Кві
2012

На підставі ч. 2 ст. 308 КУпАП у разі не сплати громадянином штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу.

Саме такий запис зустрічаємо у постанові в справі про адміністративне правопорушення, яку виносить інспектор ДПС.

Як бачимо, штрафи потрібно платити вчасно, а то… А що «а то…»? Чи насправді, коли не заплатимо штраф впродовж відведених 15 днів, доведеться платити суму, у двічі більшу самому штрафу? Чому так?

Стаття 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) передбачає: «У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України».

Отже, що ж бачимо. Якщо штраф не сплачується протягом відведених 15 днів, постанова в справі про адміністративне правопорушення (далі – Постанова) з ДАІ надсилається у Державну виконавчу службу (далі – ДВС), яка займається примусовим виконанням цієї Постанови.

Так, згідно Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) заходами примусового виконання рішень (розглядаємо тільки ті, які застосовуються до стягнення грошових коштів) є:

1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб;

2) звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника.

Законом передбачено, що державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, де зазначає про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення Постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених Законом.

Копії постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються не пізніше наступного робочого дня стягувачу та боржникові.

Стаття 308 КУпАП передбачає, що ДАІ надсилає постанову для примусового виконання у ДВС, яка здійснює примусове виконання цієї Постанови. З наведених норм Закону видно, що початку примусового виконання постанови передує семиденний строк, який надається для самостійного виконання цієї постанови (сплати штрафу), тобто саме примусове виконання рішення ДПС ще не відбувається. А ч. 2 ст. 308 КУпАП прямо передбачає, що подвійний розмір штрафу стягується у порядку примусового виконання Постанови.

У разі ненадання боржником у встановлені строки для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.

Отож, крім наданого КУпАП строку для сплати штрафу (15 днів), є ще й строк для самостійної сплати цього штрафу, наданий ДВС. Але навіть якщо оплатити штраф з простроченням цих 15-денного чи 7-денного строків для добровільної оплати згідно ст. 308 КУпАП, якщо ДВС примусового виконання фактично ще не розпочала, остання позбавляється права вимагати подвійної оплати штрафу.

Хочу також звернути увагу, що подвійний штраф можуть стягувати виключно органи ДВС, але аж ніяк ДАІ.

Наступне, на що звертаю увагу, ст. 303 КУпАП. Дана норма передбачає, що не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження чи опротестування постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту.

Це означає, що у Вас є право не оплачувати штраф, якщо ДАІ не надіслало Постанову для примусового виконання у ДВС протягом 3-х місяців після закінчення 15-денного строку для оплати Вами штрафу. Про це свідчитиме те, що протягом цього часу Ви не отримували постанову про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення штрафу.

І на останок, завжди рекомендую, сплативши штраф, зберігайте квитанцію про його сплату у себе. Це Ваш доказ виконання постанови. Повірте, він може згодитися. Крім того, розглядайте варіант оскарження штрафів ДАІ.