ДАІ хоче застосовувати арешт до водіїв, які фіксують на відео їх дії

26
Бер
2012

Нещодавно у Всесвітній павутині було опубліковано лист заступника начальника УДАІ МВС України пана Резнікова В.В., котрий викликав жваве обговорення. Лист цікавий, враховуючи його зміст, лист нахабний щодо громадян України, лист безглуздий і суперечить позиції, яку займала ДАІ до цього. Але він все ж є. Що ж у ньому таке цікаве, нахабне, безглузде і суперечливе? 

20 липня 2012 року датовано Лист УДАЇ МВС України № М-387зі (далі – Лист 2012 року), котрий підписаний заступником начальника УДАІ МВС України п. Резніковим.

В цілому в листі повідомляється, що аудіо-, фото- та відео фіксація дій працівника міліції при виконанні ним службових обов’язків є протиправною і, згідно Закону «Про міліцію», працівник міліції має право вимагати від громадян, які порушують громадський порядок (а дії з фіксації поведінки працівника міліції саме такими й вбачаються посадовцем), припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції. У випадку невиконання громадянами таких вимог до них може бути застосовано стягнення, передбачене КУпАП, а саме штраф, громадські роботи, або арешт на строк до 15 діб.

Усе це підкріплюється посиланнями на Конституцію України, Цивільний кодекс України, а також низку Законів України. Цим листом позиція МВС щодо фіксації дій працівників ДАІ змінилася на діаметрально протилежну.

Так, у Листі ДДАЇ МВС України від 14 квітня 2011 року № Т-1201, що підписаний першим заступником начальника ДДАЇ МВС України вказано, що кожен має право будь якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Також у цьому листі зазначено, що чинне законодавство країни не містить заборони щодо аудіо, фото і відео фіксації водіями дій працівників ДАІ під час оформлення ними адміністративних матеріалів та місць несення служби.

У листі 2012 року робиться посилання на ст. 307 ЦК України, згідно якої фізична особа може бути знята на фото-, відео-, теле-, кіноплівку тільки за її згодою. Про це варто пам’ятати самим працівникам ДАІ. Але чи можна застосувати таке положення щодо працівників ДАІ? Тут думки розділяються. Органи ДАІ, а також не мала кількість громадян (які не є публічними службовцями), вважають, що так. Протилежну думку мають більшість громадян, правозахисників і навіть деякі державні службовці (до їх честі).

Зокрема, у листі 2012 року йдеться про те, що проведення фото, відео та аудіо фіксації дій працівників міліції є одержанням, збиранням і створенням інформації про діяльність органів державної влади, їх посадових осіб при виконанні покладених на них обов’язків, а також те, що ст. 34 Основного Закону України встановлено обмеження щодо гарантованого державою права на збирання інформації, а тому поширення такої інформації є порушенням прав, свобод і законних інтересів, зокрема, працівників ДАІ як громадян. Також вказано, що у працівника міліції як у громадянина України, є необмежене законом право, передбачене ст. 307 ЦК України , забороняти знімати його на фото, кіно, відео плівку.

Свою думку щодо цього висловив Конституційни Суд України (КС України). Так, у своєму рішенні від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 КС України вказав, що «перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів – суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві».

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції від 25 грудня 2008 року № 1165 (1998) вказала, що публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя.

Дослідивши законодавство, що діє в Україні КС України прийшов до висновку, що не належать до інформації з обмеженим доступом, зокрема відомості про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Крім цього, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України, КС України вважає, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована і дає перелік, які саме відомості належать до такої інформації, одночасно зазначаючи, що не належать до персональних даних про особу дані, стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Стаття 55 Конституції надає право кожному будь якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Отже як бачимо позиція МВС, що викладена у Листі 2012 року не відповідає дійсним вимогам Конституції України та чинному законодавству.

Ще однією цікавою тезою з Листа 2012 року є те, що «Закон України «Про міліцію» не містить обмежень щодо права працівника міліції давати згоду на знімання його фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку». Фактично мова йде про те, що оскільки працівнику міліції прямо не заборонено забороняти знімати його на камеру, то він може це робити. Дане твердження, як на мене, є абсурдним, безглуздим і нахабним. Ним повністю нівелюється конституційна засада, передбачена ч. 2 ст. 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Посадові особи органів державної влади зобов’язані це знати безумовно.

Отож, що маємо. З аналізу норм законодавства України видно, що громадяни мають право здійснювати фото-, відео- аудіо фіксацію дій працівників ДАІ. Проте, виникає загроза, що інспектори ДАІ будуть застосовувати адміністративний арешт строком на 15 діб за надуманим правопорушенням.